(071) 36323000
شیراز، شهرک صنعتی بزرگ شیراز، پژوهش شمالی، خیابان 252
info@iranarmeco.com

گواهینامه ها

لوح تقدیر از جامعه مهندسین استان فارس 1371

اولین تولید کننده تیرچه بتنی استاندارد در استان فارس 1387

 

 • واحد نمونه استان فارس - سال 1383
 • پروانه بهره برداری
 • پروانه علامت استاندارد تیرچه سیمانی
 • کنگره ملی بزرگان پاسخگویی به مشتریان و رضایتمندی مصرف کنندگان سال 1391
 • واحد نمونه کشوری - سال 1392
 • واحد نمونه استان فارس - سال 1392
 • پروانه بهره برداری MPS
 • پروانه استاندارد بلوک سقفی پلی استایرین
 • گواهینامه ثبت اختراع
 • گواهینامه فنی MPS
 • گواهینامه حقوق مصرف کنندگان استان فارس 1393
 • پروانه استاندارد تیرچه کرمیت
 • تست

لوح تقدیر از جامعه مهندسین استان فارس 1371

اولین تولید کننده تیرچه بتنی استاندارد در استان فارس 1387