(071) 36323000
شیراز، شهرک صنعتی بزرگ شیراز، پژوهش شمالی، خیابان 252
info@iranarmeco.com

تیرچه بتونی

این واحد جهت تولید انواع تیرچه های پیش ساخته و دست سازبا آرم ایران آرمه کو بر حسب استاندارد ملی 1-2909 بر اساس نشریه 543 با در نظر گرفتن نکات فنی و اجرایی فعالیت دارد.
شرکت ایران آرمه کو مفتخر به دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد برای اولین بار در استان فارس جهت تولید تیرچه بتونی گردیده است.
 
 
 
(موارد فنی و استانداردهای تیرچه تولیدی شرکت ایران آرمه کو)

دارا بودن علامت استاندارد و آرم ایران آرمه کو در کف تیرچه

قابلیت تولید تیرچه با ضخامت پاشنه 4cm تا 6cm

استفاده از بتن با عیار 400kg/m³

استفاده از قلاب جهت مهار میلگردهای تقویت و کاور بتن

استفاده از Bton Stop جهت تخلیه بتن ابتدا و انتهای تیرچه

رنگ بندی مقاطع میلگرد تقویت جهت سهولت اجرا

تولید تیرجه با عرض پاشنه 14/5cm و 12/5cm