(071) 36323000
شیراز، شهرک صنعتی بزرگ شیراز، پژوهش شمالی، خیابان 252
info@iranarmeco.com

تماس با ما

ارسال به:

نام و نام خانوادگی:

شهر / شهرستان:

آدرس ایمیل:

شماره تماس:

پیام:

دفتر مرکزی و کارخانه:

شیراز، شهرک صنعتی بزرگ شیراز، پژوهش شمالی، خیابان ۲۵۲

تلفن: ۳۶۳۲۱۰۰۰ - ۳۶۳۲۳۰۰۰ - ۳۶۳۲۱۰۱۰ - ۰۷۱

تلفکس: ۲۳ - ۳۷۷۴۲۸۲۲ - ۰۷۱

ایمیل: info@iranarmeco.com