(071) 36323000
شیراز، شهرک صنعتی بزرگ شیراز، پژوهش شمالی، خیابان 252
info@iranarmeco.com

پنل محافظ پلی استایرن MPS

حسب مقررات سازمان راه، مسکن و شهرسازی و مقررات نشریه 543 در کلیه سقف هایی که از بلوک پلی استایرن (فوم) استفاده می گردد، برای حفاظت از بلوک پلی استایرن (فوم) و جلوگیری از برخورد مستقیم هرگونه حریق احتمالی با بلوک، لازم است تا زیر سقف به وسیله پوشش مناسب محافظت شود که به عنوان نمونه، سقف کاذب (شبکه میلگردی + رابیتس و گچ وخاک) اجرا گردد.
این نوع سقف کاذب باید به تنهایی و بدون استفاده از اتصالات مکانیکی به بلوک فوم، ایستایی لازم را داشته باشد.
جهت رعایت مفاد مذکور در خصوص سپر دفاعی پلی استایرن سقفی و تسهیل در تولید و اجرای سقف کاذب با در نظر گرفتن وجه اقتصادی و تقلیل ارزبری، MPS با مزایای مشروح ارائه می گردد.

MPS پانلی است به ضخامت 12mm که از عناصر معدنی و صنعتی با سیمان پرتلند 525 مسلح به مش با میلگرد 2/5 میلیمتری به ابعاد 50x25 cm به وزن حدود 3/5کیلوگرم برای تیرچه خرپایی و 66x52 cm به وزن حدود 4/5کیلوگرم برای تیرچه با جان باز (تیرچه کرمیت) تولید میگردد و جهت سپر دفاعی پلی استایرن سقفی در برابر حریق احتمالی بکار برده می شود. در این نوع اجرا، ضخامت بلوک پلی استایرن (فوم) از 25 cm به 20 cmو چگالی آن از 12 Kg/m3 به 9 Kg/m3تقلیل می یابد.

 

نحوه اجرای پانل MPS

 
 

مشخصات فنی

ابعاد 12x250x500 میلیمتر و 12x250x660 میلیمتر

مسلح به شبکه میلگردی به قطر 2/5 میلیمتر

مقاومت در برابر آتش حسب استاندارد 12055-1

عملکرد پوشش مانع حرارتی Thermal Barrier

مقاومت یکپارچگی تا دمای 120 °cپس از 15 دقیقه

مقاومت ظــرفیت باربــری تا 250 کیلوگرم برای مجموع بلـــوک پلـی استـایرن (چگالی 9 Kg/m3) و MPS

عــایق صــوتی و عــایق حــرارتی

متشکل از پوکه صنعتی و پوکه معدنی

 


MPS با ابعاد 50x25 سانتیمتر
جــهــت تیــرچــه بتــونــی
با ضـخامت پاشنه 40 میلیمتر
MPS هم سطح باتیرچه


MPS با ابعاد 66x25 سانتیمتر
جــهــت تیــرچــه کــرمیت
با ضـخامت پاشنه 12 میلیمتر
فضای خالی زیر ورق، جهت اندود گچ و خاک
مزایای MPS نسبت به سقف کاذب
(شبکه میلگردی + رابیتس و گچ و خاک )

%20 کاهش حجم فوم

%40 کاهش ارزبری

%50 کاهش هزینه

%52 کاهش وزن سقف

%90 کاهش زمان اجرا

%100 حذف رابیتس

وزن هر متر مربع 24 MPS کیلوگرم

سپر دفاعی کارآمدتر در مقابل حریق

فاقد آوار در زلزله

عدم کاهش حجم فضای داخلی

سطح مضرس جهت سفید کاری

مسلح به مش کارآمد

12cm قابل اجرا با تیرچه پاشنه

عایق حرارتی و عایق صوتی