(071) 36323000
شیراز، شهرک صنعتی بزرگ شیراز، پژوهش شمالی، خیابان 252
info@iranarmeco.com

لیست قیمت

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۷/۰۵/۲۳

لیست قیمت تیرچه کرمیت
نوع تیرچهنوع اجرافی هر کیلو (تومان)
(20،25)با جک-----
(20،25)بدون جک-----

لیست قیمت خرپا فلزی
نوع خرپازیگزاگفی هر کیلو (تومان)
3@8 (20،25)4.7-----
3@10(20،25)4.7 ، 5.5-----

لیست قیمت بلوک پلی استایرن
ابعادتراکم Kg/m3فی (تومان)
200*50*20ارتفاع تیرچه25 MPSمخصوص30500
200*50*15ارتفاع تیرچه20 MPSمخصوص25400
100*66*20ارتفاع تیرچه کرمیت25 MPSمخصوص20300

لیست قیمت MPS
 ابعادفی (تومان)
جهت تیرچه سیمانی50*25 cm3000
جهت تیرچه کرمیت66*25 cm4000

لیست قیمت تیرچه با ابعاد 25CM
میلگرد تقویتخرپازیگزاگفی (تومان)
بدون تقویت3@84.7 mm-----
@83@84.7 mm-----
@103@84.7 mm-----
@123@84.7 mm-----
@143@84.7 mm-----
@163@84.7 mm-----
2@123@84.7 mm-----
2@143@84.7 mm-----
2@163@84.7 mm-----
2@14@10/2@84.7 mm-----
2@16@10/2@84.7 mm-----